دانلود رایگان


دانلود پاورپوينت پيرامون شکاف های اجتماعی و قومی در رژیم صهیونیستی - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود پاورپوینت پیرامون شکاف های اجتماعی و قومی در رژیم صهیونیستی

دانلود رایگان دانلود پاورپوينت پيرامون شکاف های اجتماعی و قومی در رژیم صهیونیستی دانلود پاورپوينت پيرامون شکاف های اجتماعی و قومی در رژیم صهیونیستی

48اسلاید
چکيده محتواي فايل:

شکاف های اجتماعی و قومی در رژیم صهیونیستیمن دیروز...تک و تنها در میان برادرانم نشستم.همچون سـوگواری در مـجلس عـروسی...این شور و هیجان تازه [ناشی از طرحهای هرتزل ]،هیجانی مصنوعی است و نتایج امیدهای خائنانه، یأس خواهد بود...رستگاری اسراییل(خلق یهودی)از طریق انـبیا حاصل خواهد آمد و نه از طریق دیپلماتها...یک چیز برای من روشن است:ما بیش از آن که بـسازیم ویران کرده ایم...
موشه منوهین

مذهب و رابطه آن با سیاست در رژیم صهیونیستی
1- مدافعان مذهب

گرچه در دوره موسوم به شیوف ،مذهبیها اساسا با جنبشهای تجدید نظرطلبانه وسکولاریستی مخالف بودند،لیکن با نزدیک شدن به زمان استقلال اسراییل،این وضعیت تغییر کرده،جریان سکولار برای نیل به اهداف سیاسی خود بـه سـوی همکاری با بخش مذهبی متمایل شد.نمود عینی این گرایش،در توافق به عمل آمده بین حرکت کارگری و احزاب مذهبی به چشم می خورد که قبل از تأسیس دولت یهود صورت گرفته است.جناح صهیونیستی،از رهگذر نزدیکی به جناح ارتدکس،موفق بـه ایـجاد جبهه واحدی می شود که امکان تأسیس دولت اسراییل را فراهم می آورد. بن گورین نیز در نشستی با رهبران ارتدکس موفق می شود زمینه دینی لازم برای تأسیس دولت را فراهم آورد.مطابق این توافقنامه،دولت از دخالت در امور مذهبی منع شده،موظف به تـأمین نـیازهای مـذهبی ساکنان اسراییل می گردد.

2-مخالفان مذهب
وضع گیریهای رهبران ارتدکس در قبال سـیاستهای صـهیونیستی،وجود عـناصری از فرهنگ غربی در درون فرهنگ صهیونیستی و عدم توانایی قانون در توجیه سیاستهای عملی صهیونیستها،عده ای را بر آن می دارد تا رابطه بین دولت و مذهب را قطع کرده،خواهان تمایز این دو حـوزه از یـکدیگر بـشوند.در مقایسه با نگرش اول،در طول تاریخ این رویکرد تـوانسته از حـاکمیت بیشتری برخوردار شود.

3-گروههای میانی

در میان این دو قطب متعارض،گروهها و اشخاص دیگری هم وجود دارند که مواضع بینابینی را برگزیده اند.نقش مؤثر ارزشهای مذهبی در تربیت مـردم و تـقویت وحـدت ملی -آن گونه که موشه نیسم اظهار داشته-و حق دفاع از ارزشهای مورد قبول جامعه تـوسط افراد آن جامعه،این گروهها را بر آن داشته تا به نحوی بین ارزشهای مذهبی و حقوق مدنی ، وحدتی به وجود آورند.برای این منظور،آنها بین ارزشـهای مـذهبی ای کـه به صورت هنجارهای اجتماعی درآمده و مورد قبول جامعه است،با ارزشهایی که بـه چـنین رتبه ای دست نیافته اند. تفاوت گذارده،خواهان رواج ارزشهای مذهبی دسته اول می شوند.مذهب،نزد این گروه رنگ نوع پرستی به خود گرفته و از خطر منزوی شدن در درون بخشهای کـوچک روسـتاهای اسراییل رهـایی می یابد.

ملاحظات فوق،حکایت از حضور گسترده دیانت در عرصه سیاست دارد،به گونه ای که علی رغم وجود رویـکردهای مـختلف،امروزه وزارت مـربوط به مسایل مذهبی پیگیری امور مربوطه را در سطح جامعه عهده دار می باشد.از طرف دیگر،به علت ائتلافی بودن دولتـها در اسـراییل،احزاب مـذهبی توانسته اند از این موقعیت،حداکثر بهره را برده،همچنان در سیاست،ایفاگر نقش باشند.

الف- بنیان اجتماعی اسرائیل
برای درک بنیان اجتماعی اسراییل لازم است ابتدا به شناخت عنصر انسانی این پدیده بپردازیم و از آن جـا کـه حیات سیاسی در اسراییل در ارتباط تنگاتنگ با فرهنگ و تمدن جامعه اسراییلی است، نیل به چنین شـناختی،در گـرو تـأمل در سه موضوع مهم زیر است:


اول- اصالت سکان فعلی اسرائیل
ترکیب جامعه اسراییل در مـقایسه با سایر جوامع،بسیار مـتفاوت اسـت.به گونه ای که از حیث تنوع قبایل،طوایف و گروههای یهودی در زمینه هایی مانند زبان،اصالت نژادی و یا مولفه های فرهنگی،نمی توان مورد مشابهی برای آن سراغ گرفت.در حقیقت،تنها عامل انسجام در این واحد سیاسی،دین یهود است که پس از اعمال سیاست اخراج ساکنین عـرب و تأسیس دولت اسراییل،به وضوح مورد تأکید قرار گرفته است.مطابق آمار سال 1995 از 5/5 میلیون نفر جمعیت اسراییل فقط 1/5 میلیون عرب هستند و باقیمانده جمعیت را افرادی تشکیل می دهند که بزرگترین ویژگی آنها یهودی بودنشان است.با این حال اگر از مـنظر اصالت ساکنین بـه همین جمعیت نگاه کنیم،خواهیم دید که یکدست نبوده و گروههای مختلفی را شامل می شود که مهم ترین آنها عبارتند از:

1-یهودیان غربی(اروپایی و آمریکایی)

غالبا یهودیانی را که از اروپا و آمریکا به فلسطین مهاجرت کرده اند،با این عنوان از دیگران تمیز می دهند.این گروه،به اشکنازی ها مـعروف هـستند. نکته قابل ذکر آن که، تعداد اندکی از این گروه،دارای ریشه سفاردی هستند . بنابراین،در اسراییل عنوان یهود اروپایی صرفا بر تیره اشکنازی اطلاق نمی شود و کلیه یهودیانی که از اروپا و آمریکا مهاجرت کرده اند-و از آن جمله،اقلیت سفاردی-را شامل می شود. به این ترتیب،مهاجرین اروپایی اواخر قرن 19و اوایـل قـرن 20،مهاجران آلمانی قرن حاضر(بعد از ظهور نازیسم در این کشور)،مهاجرین کشورهای شرق اروپای(بویژه شوروی سابق)در دهه پنجاه،گروه اندک مهاجران آمریکای لاتین،جنوب آفریقا و ایالات متحده آمریکا، تماما در ذیل این عنوان می آیند.


دانلود پاورپوینت پیرامون شکاف های اجتماعی و قومی در رژیم صهیونیستی


پاورپوینت شکاف های اجتماعی و قومی در رژیم صهیونیستیمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه
پاورپوینت با موضوع بهداشت آبطرح لایه باز شماره 133